Artikel 1 - Contactgegevens van de onderneming

"Geekwise" is een onderdeel van bvba Outstanding Productions
E-mailadres: info@outstanding.be
Ondernemingsnummer: BE 0445.778.544

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van "Geekwise" aan de klant.  Door het plaatsen van een bestelling via www.geekwise.be verklaart de klant deze voorwaarden gelezen en begrepen te hebben.

Artikel 3 – De bestelling en betaling

Wanneer de klant producten bestelt, verbindt hij zich ertoe de betaling via Hipay in orde te brengen. Op het ogenblik dat de betaling goed ontvangen is, worden de items die in stock zijn opgestuurd. Producten die nabesteld moeten worden, worden pas besteld op het ogenblik dat de betaling werd ontvangen. 

Artikel 4 – Pre orders 

Pre-orders worden op voorhand betaald. Indien het product niet uitgeleverd kan worden, zal de klant verwittigd worden en de betaalde som teruggestort krijgen.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de online aankoop te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van de afrekening. Na deze termijn bevestigt de klant tevreden te zijn met de aankoop en wordt geen terugzending meer aanvaard.

Vooraleer een product terug te sturen, dient de klant een kennisgeving te sturen naar geekwise@outlook.be. De klant ontvangt hierop een mail met retourinformatie.

Eventuele gratis artikelen of giften die bij het geretourneerde product werden geleverd, dienen eveneens teruggezonden te worden in originele staat.

Terugzendingen dienen met zorg verpakt te worden, teneinde beschadiging tijdens transport te voorkomen.  Producten beschadigd tijdens transport door gebrekkige verpakking door de klant, komen niet in aanmerking voor terugbetaling.


Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht

Nieuwe producten die uit hun niet-hersluitbare fabrieksverpakking werden gehaald worden niet teruggenomen.  

Goederen die beschadigd werden door de klant komen ook niet in aanmerking voor terugname.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Eventuele kosten voor retourzendingen zijn ten laste van de klant, tenzij anders overeengekomen.  Terugzending gebeurt via Bpost. De aankoopprijs wordt binnen de 30 kalenderdagen terugbetaald na ontvangst van de producten, op voorwaarde dat ze in originele staat (dus zoals aangekocht) geretourneerd werden.  Indien producten niet in aanmerking komen voor terugname, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht en wordt het product opnieuw opgestuurd.

Artikel 8 - De prijs

Alle prijzen op www.geekwise.be zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.  BTW-plichtige klanten die een factuur wensen, dienen die aan te vragen vooraleer de betaling door te voeren.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

Bestellingen van stock-items via www.geekwise.be worden gemiddeld binnen drie werkdagen na ontvangst van betaling verzonden. Het leveringsadres is het adres dat de klant bij bestelling opgegeven heeft. Bestellingen worden zorgvuldig verpakt, teneinde schade tijdens het transport te vermijden.  Eventuele beschadiging, verdwijning of diefstal tijdens het transport is op risico van de klant. 

Artikel 10 – Klantgegevens

Geekwise gebruikt de door de klant verstrekte contactinformatie enkel voor de afhandeling van de transactie.  De klant verbindt zich ertoe correcte informatie te verstrekken, zodat Geekwise de mogelijkheid heeft contact op te nemen indien er zich een probleem voordoet.

Artikel 11 - Klachten

Geekwise behandelt elke klacht met aandacht en overeenkomstig de klachtenprocedure.

Klachten over producten dienen binnen de 2 dagen na ontvangst duidelijk omschreven te worden ingediend via geekwise@outlook.be.

Artikel 12 - Uitschrijven nieuwsbrief

Indien u niet langer onze nieuwsbrief wil ontvangen, volstaat het om een e-mail daaromtrent te versturen naar geekwise@outlook.be.